Wordt jij de volgende Nederlands Kampioen Powerliften?

Geschreven door Redactie

Ben jij een sterke powerlifter en wil je de beste versie van jezelf laten zien? Doe dan een keer mee aan de Koninklijke Nederlandse Krachtsport- en Fitnessbond - Sectie Powerliften.

Over de bond

De K.N.K.F. - Sectie Powerliften heeft als doel het faciliteren en bevorderen van powerliften in Nederland door uniforme, kwalitatieve en doping-gecontroleerde wedstrijden in de breedte en topsport van internationaal niveau in de diepte.

Wedstrijden

Op een wedstrijd krijgt iedere atleet per onderdeel drie pogingen om deze correct uit te voeren. Drie scheidsrechters beoordelen daarbij of een beurt aan alle eisen voldoet. De hoofdscheidsrechter geeft commando’s als “Start” en “Press” waar de atleet zich aan moet houden. Voor een goedgekeurde beurt moeten minimaal twee scheidsrechters deze als goed beoordelen. Zij geven hiervoor een wit of rood signaal af.

Voor de wedstrijd schrijven deelnemers zich in voor één van de gewichtsklassen. Zij kunnen vanaf twee uur voor de wedstrijd inwegen in deze klasse. Bij ieder wedstrijdonderdeel moet een deelnemer altijd het gewicht op de halter verhogen voor de volgende beurt. Indien de beurt afgekeurd wordt, mag een nieuwe poging met hetzelfde gewicht gedaan worden. Per onderdeel telt het hoogst getilde gewicht mee voor het totaal. Degene in een klasse met het hoogst neergezette totaal wint de wedstrijd. Hebben meerdere deelnemers hetzelfde totaal dan wint de lichtste.

Inschrijven

Ben je geïnteresseerd? Ga dan naar: https://knkf-sectiepowerliften.nl/leden/lidmaatschap/
Onze Ambassadeurs