Inspraak concept Huisvestingsverordening 2022 van start

In Haarlem en omstreken is sprake van een tekort aan (betaalbare) woonruimte.

In de Huisvestingsverordening staan hier regels over. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de verdeling van (betaalbare) huurwoningen, (bouwkundig) splitsen van woningen en toeristische verhuur. De huidige verordening loopt af en daarom is een nieuwe opgesteld. De meeste regels van de bestaande Huisvestingsverordening worden overgenomen. Voor het (bouwkundig) splitsen van woningen worden in heel Haarlem de regels aangescherpt.

Omdat Haarlem onderdeel is van de woningmarktregio Zuid-Kennemerland/IJmond en meedoet aan een regionaal woonruimteverdeelsysteem, is de concept verordening regionaal afgestemd met gemeenten en corporaties. Dit geeft duidelijkheid aan alle woningzoekenden in de regio. Toch is de Haarlemse verordening op een aantal punten anders. Zo staat in de Haarlemse concept-verordening:

  • een mogelijkheid om voorrang te verlenen aan mensen die werken in de zorg of het onderwijs
  • een urgentiecategorie voor kwetsbare Haarlemmers die begeleiding bij zelfstandig wonen nodig hebben
  • een voorrangscategorie voor mensen met een licht verhuisadvies op basis van een Wmo-indicatie (bijvoorbeeld voor gelijkvloerse woningen).

Verloop proces van inspraak

Je kunt tot 27 oktober reageren op de nieuwe Huisvestingsverordening (zie agendapunt 5). Hierna worden de reacties verwerkt in een definitieve verordening. Eind december buigt de gemeenteraad zich over de definitieve verordening.Onze Ambassadeurs