Nieuw Haarlems inkoopbeleid zet in op maatschappelijke winst

De gemeente Haarlem geeft elk jaar zo’n 250 miljoen euro uit aan inkoop van bijvoorbeeld onderhoud aan de openbare ruimte, jeugdzorg of ICT hardware.

De gemeente is daarbij gebonden aan wetten en regels die ervoor zorgen dat gemeenschapsgeld zorgvuldig wordt uitgegeven. Naast die regels kan de gemeente met inkoop ook andere doelstellingen bereiken. Haarlem heeft haar inkoopambities vastgelegd in het nieuwe strategische inkoopbeleid ‘Met inkoop samen meer bereiken’.

De doelstellingen uit het inkoopbeleid richten zich op drie pijlers: de lokale economie, sociaal inkopen en duurzaamheid. Deze moeten in samenhang bekeken worden. Zo wordt er niet alleen gekeken naar het bevorderen van de lokale economie, maar juist ook naar welke Haarlemse bedrijven werken met oog voor mens en natuur. Met het inzetten op vermindering van de CO2-uitstoot, uit oogpunt van klimaatbewust inkopen, wordt het interessant om naar de logistiek en het vervoer te kijken, wat de lokale economische bedrijvigheid ten goede kan komen.

Beleid bouwt voort op ervaring

Het nieuwe beleid is in de uitvoering niet helemaal nieuw. Het bouwt voort op wat er al de afgelopen jaren binnen de gemeentelijke inkoop behaald is. Haarlem loopt voor op de ambities van de Metropool Regio Amsterdam met circulair inkopen. Haarlem past al jaren met succes Social Return on Investment - SROI- toe. Dit helpt bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. En Haarlem is druk bezig met het versterken van de lokale economie via onder andere met het Kennemer Inkoop Platform. Dit platform promoot ondernemers die op een positieve manier impact op de maatschappij hebben.

Samen met inkoop meer bereiken

Uiteindelijk wil de gemeente met de eigen inkoop een bijdrage blijven leveren aan de aanpak van de maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, afvalreductie en het bevorderen van een sociale en inclusieve samenleving. Haarlem kan en wil dit niet alleen. “In het coalitieprogramma hebben we afgesproken flink te investeren in duurzaamheid en daar samen met onze partners, met partijen in de stad en bewoners aan te werken. Met dit nieuwe inkoopbeleid zetten we een grote stap in de goede richting”, zegt Jur Botter, wethouder Bedrijfsvoering en Dienstverlening.