1 op 3 Nederlanders wil hogere zorgpremie rokers

1 op 3 Nederlanders wil hogere zorgpremie rokers

Verzekeraars mogen in de premie voor de basisverzekering geen onderscheid maken op basis van geslacht, leeftijd, gezondheid en leefstijl. Iemand met een gezonde leefstijl betaalt dus evenveel nominale premie als iemand met een ongezonde leefstijl.

Niet helemaal eerlijk, vindt 38% van de Nederlanders. Zij vinden dat bijvoorbeeld rokers meer zorgpremie moeten betalen. Dit blijkt uit onderzoek van online vergelijker Pricewise onder 2.000 Nederlanders, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Rokers worden minst gespaard

Rokers worden het minst gespaard. Van de 38% die vindt dat mensen met een ongezonde leefstijl meer zorgpremie moeten betalen, vindt 80% dat rokers meer zorgpremie moeten betalen. Dit komt neer op maar liefst 30,4% van alle Nederlanders.

Overheid vergoedt stoppen-met-rokenprogramma

Als het aan de overheid ligt, blijft de premie voor de basisverzekering voor iedereen hetzelfde. Wel stimuleert de overheid rokers om te stoppen met roken middels een stoppen-met-rokenprogramma. Rokers krijgen met dit programma begeleiding bij het stoppen via de huisarts of een geregistreerde coach. Sinds 1 januari 2020 wordt dit programma één keer per kalenderjaar volledig vergoed vanuit de basisverzekering en geldt er geen eigen risico voor deze zorg. Voor mensen die aanvullend verzekerd zijn voor alternatieve geneeswijzen dekt de zorgverzekering soms behandelingen waar geen wetenschappelijk bewijs voor is dat deze manieren werken, zoals hypnotherapie en acupunctuur.

Aantal rokers neemt af

Het aantal rokers in Nederland neemt af. Een lichte daling weliswaar; in 2019 gaf 21% van de volwassenen aan weleens een sigaretje op te steken. In 2020 daalde dit aantal naar 20,7%. In de Leefstijlmonitor is te zien dat de coronacrisis invloed heeft op hoeveel Nederlanders roken: in december 2020 gaf 24% van de rokers aan meer te roken dan voorheen, terwijl 16% aangeeft minder te roken.

Maatregelen rookvrije generatie

Het aandeel rokers ligt nog ver boven de doelen die in het Nationaal Preventieakkoord voor 2040 zijn gesteld. Het doel is dat in 2040 minder dan 5% van de volwassenen rookt en 0% van de jongeren en zwangere vrouwen. Om deze rookvrije generatie en groep te behalen, zijn enkele maatregelen opgesteld, zoals: verhogen van de tabaksaccijns, het verminderen van het aantal verkooppunten van tabak en het uitfaseren van sigarettenautomaten