Nieuwe toekomst monumentaal Joodse Gemeentegebouw

Geschreven door Redactie

Stadsherstel Amsterdam N.V. heeft in opdracht van de gemeente Haarlem een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het herstel en de herbestemming van het monumentale voormalige Joodse Gemeentegebouw Lange Wijngaardstraat 14.

Het college stemt in met deze ontwikkeling en met de verkoop aan Stadsherstel. Als onderdeel van de herbestemming wordt op de eerste verdieping ruimte geboden aan de Stichting Joods Gemeentegebouw Haarlem om een educatie- en herinneringscentrum te realiseren over de geschiedenis van het pand en de Joodse gemeenschap in Haarlem en omgeving.

Stadsherstel heeft een realistisch plan gemaakt. Naast het educatie- en herinneringscentrum op de eerste verdieping, is er ruimte voor vijf appartementen in het gebouw en voor kantoor- en bedrijfsruimte op de begane grond. Wethouder Floor Roduner:” Ik ben blij dat een stuk bijzondere Joodse geschiedenis terugkomt in Haarlem. Het monument aan de Lange Wijngaardstraat wordt hersteld en verduurzaamd en een gedeelte van het pand wordt openbaar toegankelijk. Het herstel van het interieur is voor de beleving van het pand erg belangrijk, in het bijzonder voor de voormalige vergaderzalen op de eerste verdieping. Hier zal de geschiedenis van de Joodse gemeente en het pand bij uitstek verteld kunnen worden. Voor de huidige gebruikers is gelukkig een goede oplossing gevonden.”

Met de plannen geeft het college invulling aan de motie ‘Geef Haarlem haar Joodse geschiedenis terug’.

Stadsherstel

Bij de uitvoering van het plan wordt uitgegaan van een één-op-één verkoop aan Stadsherstel. Het college stemt in met deze verkoop. Wethouder Jur Botter: ”Stadsherstel is een goede partner. Zij hebben veel ervaring met restauratie en herbestemming. Vanuit de rijksoverheid hebben zij niet voor niets een status van professioneel onderhoud monumentenbehoud gekregen. Ik heb dan ook veel vertrouwen in hun deskundigheid op het gebied van monumentaal vastgoed en om het voormalig Joods Gemeentegebouw aan de Lange Wijngaardstraat een nieuwe toekomst te geven.”

De plannen voor de Lange Wijngaardstraat 14, waaronder de verkoop van het pand, worden binnenkort in de commissie Ontwikkeling besproken.


Onze Ambassadeurs