De bermen in de Jan Sluijterslaan krijgen een speciale behandeling

Geschreven door Redactie

De bermen in de Jan Sluijterslaan worden door de gemeente ingezaaid met een bijzonder zadenmengsel.

Dit is waarom. Een deel van de grasstrook wordt met het ‘Bonte Berm mengels’ ingezaaid. Dat is een op maat samengesteld bloembollenmengsel en heeft een lange bloeitijd. Ook is het goed voor de biodiversiteit.

“De eerste bloemen zijn te zien vanaf het vroege voorjaar. Door de combinatie van bloembollen en kruiden bloeit de berm tot het begin van het najaar. De kleurige bloemen zorgen voor voedselvoorziening en beschutting voor vlinders, bijen en andere insecten”, aldus de gemeente.

Biodiversiteit

Het is niet het enige project dat gemeente Haarlem onderneemt om de biodiversiteit te handje te helpen in onze stad. Ook wordt er op sommige plekken minder gemaaid, zodat de natuur zich kan gaan ontwikkelen naar meer bloemrijk langgras.
Onze Ambassadeurs