Ontwerpvergunning datacenter ‘het Venster’ ter inzage

Geschreven door Redactie

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft vandaag het ontwerpbesluit voor het bouwen en het in werking hebben van een datacenter van Microsoft ter inzage gelegd.

Het gaat om een datacenter van Microsoft bij Agriport in Middenmeer, ook wel het ‘Venster’ genoemd. Dit is een ander datacenter dan het zogenoemde datacenter ‘B1’, waar de Raad van State nog een besluit over moet nemen.

6 weken inzagetermijn

Het ontwerpbesluit wordt 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingebracht. Na beoordeling van de zienswijzen zal een definitieve vergunning worden opgesteld, waarin de eventuele ingediende zienswijzen zijn verwerkt. Deze zal eveneens 6 weken ter inzage liggen en hier kan beroep tegen worden ingesteld. Zienswijzen kunnen ingediend worden via de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

Bouwwerkzaamheden

In september 2021 en februari 2022 heeft de OD NZKG gedoogbeslissingen afgegeven waardoor Microsoft, vooruitlopend op het afgeven van de omgevingsvergunning, voor eigen rekening kon starten met een aantal bouwwerkzaamheden. Microsoft is hier op 11 april mee gestart. Een inspecteur van de OD NZKG begeleidt de uitvoering van het bouwplan ter plaatse. Na de definitieve vergunningverlening kan Microsoft het datacenter in gebruik nemen.

Onze Ambassadeurs