Last onder dwangsom Heineken voor ontbreken statiegeld op blik

Geschreven door Redactie
Last onder dwangsom Heineken voor ontbreken statiegeld op blik

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt een last onder dwangsom (LOD) op aan Heineken voor het niet naleven van de regels rondom statiegeld.

Sinds 1 april is statiegeld op blik verplicht, maar de brouwerij produceert nog steeds blikjes zonder statiegeld die op de Nederlandse markt worden gebracht. Daarmee overtreedt het bedrijf de wet, want alle nieuwe blikjes moeten voorzien zijn van een statiegeldlogo. De dwangsom bedraagt 15 cent per onterecht in de handel gebracht blikje, tot een maximum van 1 miljoen euro. Als bij het bereiken van dit maximumbedrag nog steeds geen sprake is van naleving, kan de ILT de dwangsom verhogen.

Goed beeld van de keten

In aanloop naar 1 april controleerde de ILT de stappen die verschillende producenten, verpakkers, handelaren, verkopers en andere marktpartijen namen om tot een functionerend statiegeldsysteem te komen. Ook met inspecties op verschillende locaties bekijkt de ILT of de wet voldoende wordt nageleefd. Hierdoor heeft de ILT een goed beeld van de gehele keten: van producent tot supermarkt. In de meeste gevallen ziet de ILT dat bedrijven hun zaken op orde hebben.

Karin Visser, directeur toezicht en opsporing bij de ILT: “De ILT ziet er scherp op toe dat de wet wordt nageleefd, want statiegeld helpt tegen zwerfafval en is belangrijk voor de circulaire economie. We hebben het vertrouwen dat Heineken z’n uiterste best doet en zo snel als mogelijk blikjes mét statiegeldlogo op de markt brengt.”

Wel of geen statiegeld

Naast de overtreding van de brouwerij constateert de ILT verder dat er verschillende drankblikjes worden verkocht zonder statiegeldlogo, maar waarvoor wel statiegeld wordt betaald. Dit kan verwarring bij consumenten opleveren. Alleen op de kassabon is te zien dat er statiegeld is betaald, niet op het blikje zelf. De ILT onderzoekt deze signalen en gaat na of dit statiegeld wél wordt terugbetaald bij inlevering. Al ontbreekt op een blikje ‘alleen’ een logo, ook dat is een overtreding. De ILT bekijkt momenteel welke handhavende maatregel het meeste effect oplevert.

De ILT staat in nauw contact met het Afvalfonds, Statiegeld Nederland en alle andere betrokken partijen in de sector om de bovengenoemde zaken zo snel als mogelijk aan te pakken. De ILT ziet toe en handhaaft op de wettelijke voorschriften op het gebied van het Besluit beheer verpakkingen 2014, waaronder statiegeld op blik en kunststofflessen in Nederland.