Wegens succes verlenging van subsidiëring voor betere doorvaarbaarheid wateren

Geschreven door Redactie
Wegens succes verlenging van subsidiëring voor betere doorvaarbaarheid wateren

De provincie stelt voor 2022 opnieuw € 1,1 miljoen subsidie beschikbaar om te helpen vaarwegen in Noord-Holland beter bevaarbaar te maken voor de pleziervaart.

Met de financiële ondersteuning kunnen bedrijven en particulieren knelpunten in sloten en vaarten wegnemen.

Eigen bootjes zijn zins 2020 erg populair. Noord-Hollanders die vanwege reisbeperkingen toch wilden genieten van de zon en het water kozen het sop. Vorig jaar al werd geconstateerd dat er niet alleen meer boten zijn gekocht, maar er wordt ook vaker mee gevaren. De komende jaren wordt een verdere toename in de pleziervaart verwacht.

Dat levert ook meer drukte op het water op, wat het nodig maakt de doorstroming te verbeteren. Bruggen, sluizen of doorvaarbare duikers (halve buizen die sloten met elkaar verbinden) moeten daarvoor worden aangepast, zoals verdiept of verbreed. De provincie bracht de bestaande knelpunten in kaart (bekijk de kaart hier en zie kaart 7b). Vorig jaar reserveerde de provincie ook € 1,1 miljoen subsidie om te helpen waterwegen beter doorvaarbaar te maken.

Cees Loggen, gedeputeerde Water: “Het doet mij deugd te zien dat er in 2021 blijkbaar zo veel animo was om knelpunten in de waterwegen weg te nemen. Dat komt de doorstroming ten goede. We verlengen dan ook de subsidie met hetzelfde bedrag.”

Subsidie aanvragen

Publieke rechtspersonen en private partijen die geïdentificeerde knelpunten willen wegnemen, kunnen bij de provincie subsidie aanvragen tot maximaal 80% van de direct gerelateerde kosten en een maximumbedrag van € 400.000. De aanvraagperiode loopt van 9.00 op 5 april tot 17.00 op 28 juli 2022. Aanvragen kunnen worden ingediend op de pagina Subsidies van de provincie. Geïnteresseerden kunnen hier ook de voorwaarden opvragen.