“We willen 2 vliegen in 1 klap slaan: zowel winkelmeters saneren als woonruimte toevoegen”

Geschreven door Redactie
“We willen 2 vliegen in 1 klap slaan: zowel winkelmeters saneren als woonruimte toevoegen”

De verwachting is dat er in de toekomst minder fysieke winkels nodig zijn en tegelijk is er ook een sterke behoefte aan binnenstedelijk wonen.

Kunnen we die 2 ontwikkelingen op geschikte plekken niet bij elkaar brengen en transformatie van winkels naar woningen stimuleren? Daar gaat het programma ‘Wonen voor Winkels’ van provincie Noord-Holland over.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan en nu worden de vervolgstappen gezet. Wat gaat er gebeuren bij ‘wonen voor winkels’?

Michel van Wijk, projectleider: “We hebben in 2020 een inventarisatie gedaan, op basis van de minder toekomstbestendige winkelgebieden in onze monitor detailhandel. Daar kwamen ongeveer 25 locaties uit naar voren die kansrijk zijn voor (gedeeltelijke) transformatie. Uit de enquête bleek ook dat er behoefte aan ondersteuning is bij de gemeenten, maar dat de opgaven en stand van zaken nog heel divers was. Het college was overtuigd om een aantal sporen meerjarig op te pakken. Niet alleen grote locaties in binnensteden, maar ook leefbaarheidsopgaven in kleinere kernen, daar waar lokaal energie zit. We hebben inmiddels in elf gemeenten verdiepingsstudies uitgevoerd en bieden in drie gemeenten procesondersteuning. Er is een routekaart met instrumenten voor gemeenten en we hebben de onbenutte plancapaciteit in de gehele provincie in beeld. We starten nu een tweede ronde om ook gemeenten, eigenaren en ondernemers na de kopgroep te ondersteunen. ”