Optimalisatie luchtmeetnet Wijk aan Zee

Geschreven door Redactie
Optimalisatie luchtmeetnet Wijk aan Zee

Het luchtmeetnetstation bij Wijk aan Zee in Beverwijk is uitgebreid met extra meetapparatuur. Daardoor worden meer stoffen in de lucht bij Tata Steel in kaart gebracht.

Via het luchtmeetnet wordt op een aantal locaties in Noord-Holland de luchtkwaliteit doorlopend gemeten. Zo ook in de IJmondregio. Rondom Tata Steel staan 6 vaste luchtmeetstations. In opdracht van de provincie Noord-Holland is het meetstation op de locatie Bosweg, 1 van de meetstations in Wijk aan Zee, uitgebreid. Naast metingen van PAK’s en zware metalen zijn nu ook de concentraties van benzeen, tolueen, xyleen en naftaleen terug te vinden. Hiermee wordt de uitstoot van de 2 kooksfabrieken, bij windrichting Wijk aan Zee, beter in beeld gebracht.

Luchtmeetnet

Via het luchtmeetnet wordt op een aantal locaties in Noord-Holland de luchtkwaliteit doorlopend gemeten. Dit gebeurt in de regio IJmond, in de Haarlemmermeer (Schiphol) en in het Havengebied Amsterdam (Westpoort). GGD Amsterdam voert deze metingen uit. De gemeten stoffen per meetplaats zijn altijd in te zien op www.luchtmeetnet.nl. Één keer per jaar rapporteert de provincie over de meetgegevens in de 3 regio’s.