Nationaal Groeifonds: 4 miljard naar 18 projecten voor duurzame economische groei en toekomstige welvaart

Geschreven door Redactie
Nationaal Groeifonds: 4 miljard naar 18 projecten voor duurzame economische groei en toekomstige welvaart

Het kabinet investeert 4 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds in 18 projecten die moeten zorgen voor langdurige economische groei en toekomstige welvaart. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en minister Kaag van Financiën.

Het kabinet neemt hiermee het advies over van de commissie onder leiding van Rianne Letschert, bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht. Economische groei stelt ons in staat om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering. Ook zorgt groei voor meer inkomen, zodat we ook in de toekomst onze welvaart behouden.

De commissie adviseerde het kabinet in deze derde ronde 4 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds toe te kennen, waarbij voor een deel van die toekenningen nog voorwaarden gelden. Voor de in totaal 1,9 miljard euro aan reserveringen moeten de indieners extra stappen zetten voordat een definitief besluit tot toekenning volgt.

Voor de ontwikkeling van circulaire zonnepanelen trekt het kabinet het hoogste bedrag uit, namelijk 412 miljoen euro, waarvan 277 miljoen voorwaardelijk. Dit project moet ervoor zorgen dat zonnepanelen van minder kritieke grondstoffen worden gemaakt en dat Nederland minder afhankelijk wordt van de buitenlandse productie van panelen. De maritieme sector wil verduurzamen om toekomstbestendig te zijn, bijvoorbeeld door de inzet van duurzame schepen. Aan het Maritiem Masterplan kent het kabinet daarom 210 miljoen euro toe, waarvan 110 miljoen euro voorwaardelijk.

Doordat de zorgvraag stijgt en de personeelskrapte steeds verder toeneemt, wordt in 2030 een tekort van 20% aan operatiecapaciteit verwacht. Om de opleidingscapaciteit te vergroten en voldoende bij- en nascholing te kunnen bieden is een verandering of ontwikkeling van zorgopleidingen nodig. Het project DUTCH vervangt een deel van de praktijkuren in de opleiding door fysieke en virtuele simulatie om zorgprofessionals sneller en completer op te leiden. Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal 132 miljoen euro in het project, waarvan 84 miljoen euro voorwaardelijk.

De kwaliteit van schoolgebouwen heeft invloed op leerprestaties en gezondheid van leerlingen en leraren. Een voorwaardelijke toekenning van 275 miljoen euro uit het Groeifonds moet leiden tot kostenbesparing bij de nieuwbouw van schoolgebouwen. Ook reserveert het kabinet nog eens 209 miljoen euro in het Nationaal Groeifonds voor innovaties die dit mogelijk maken.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is in 2020 gestart met als doel om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te versterken. Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor duurzame economische groei op langere termijn. In het Nationaal Groeifonds is in totaal 20 miljard euro beschikbaar voor investeringen in Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. In de eerste twee rondes trok het kabinet 7,8 miljard euro uit voor (voorwaardelijke) toekenningen en reserveringen aan verschillende projecten. Inmiddels zijn de eerste projecten in uitvoering.

In de derde ronde hebben diverse ministeries in samenwerking met publieke en private partijen investeringsvoorstellen ingediend bij het Groeifonds. Ook konden consortia rechtstreeks hun investeringsvoorstellen indienen, via een subsidieregeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Consortia bestaan uit bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere partijen.

Link naar projecten met bedragen (voorwaardelijke) toekenning en reservering: https://www.nationaalgroeifonds.nl/projecten-ronde-3