Ingediende moties bij begroting 2022-2026

Geschreven door Roan Tooms

Maandagavond 8 november startte de gemeenteraad de vergadering over de begroting 2022-2026, die over twee avonden is verdeeld.

Tijdens de eerste avond dienden de fracties in totaal 20 moties in waarin zij het college van B en W oproepen om iets te doen of te laten. Daarnaast dienden de fracties 16 amendementen in, waarin zij voorstellen doen voor wijziging van (een deel van) een besluit.

De moties en amendementen staan bovenaan de raadsagenda van 8 november en onder agendapunt 5.

De raadsvergadering gaat donderdag 11 november verder om 15.00 uur. Na de tweede termijn van de raad en het college, kan een derde termijn volgen. Aan het eind van de vergadering stemt de raad eerst over de amendementen, dan over de hele programmabegroting en tot slot over de moties.


Onze Ambassadeurs