Spoorwerkzaamheden aan de Spaarnebrug in Haarlem

Geschreven door Redactie
Spoorwerkzaamheden aan de Spaarnebrug in Haarlem

ProRail voert groot onderhoud uit aan de Spaarnebrug in Haarlem in een weekend in oktober en november.

De huidige spoorconstructie is aan het eind van zijn levensduur en moet vervangen worden. Tijdens de werkzaamheden wordt de Friese Varkenmarkt afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer en is de brug dicht voor het vaarverkeer.

De werkzaamheden staan gepland voor zaterdag 9 oktober van 01:35 uur t/m maandag 11 oktober 05:35 uur (week 40) en zaterdag 6 november van 01:35 uur t/m maandag 8 november 05:35 uur (week 44).

Stremming van het verkeer

Voor beide weekenden geldt dat de Friese Varkenmarkt is afgesloten voor al het wegverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel passeren aan de Haarlemse zijde van de brug. Voor het gemotoriseerde verkeer geldt een omleiding. Dit wordt met bebording aangegeven. De Spaarnebrug is gedurende de werkzaamheden dicht voor het scheepvaartverkeer.

Werkzaamheden

ProRail vernieuwt de sporen op en nabij de Spaarnebrug en delen van de brug worden vervangen. Het werk wordt uitgevoerd door Swietelsky Rail Benelux B.V. Onderhoud en herstel is noodzakelijk om de sporen veilig berijdbaar te houden.

Hinder

Het Spaarne wordt afgesloten ter hoogte van de spoorbrug. Tijdens de werkzaamheden is de brug dicht voor al het vaarverkeer. Hinder kan ontstaan in de vorm van licht en geluid.